References

Hessing, W.A.M. 1991, Bewoningssporen uit de midden-bronstijd en de vroege ijzertijd op ‘‘De Horden’ te Wijk bij Duurstede. In: H. Fokkens & N. Roymans (eds), Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 13), 1-52.