References

Bloo, S.B.C., W. Jezeer & H.M. van der Velde 2007, Aardewerk en houten voorwerpen van de Boetelerenk (Zegge VI). In: H.M. van der Velde (ed.), Germanen, Franken en Saksen in Salland. Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland. Een Archeologische Opgraving, Amersfoort (ADC rapport 675/ ADC Monografie 1), 181-192.