Journal of Archaeology in the Low Countries 2-2 (November 2010)Lucas Meurkens: The late medieval/Early Modern reuse of prehistoric barrows as execution sites in the southern part of the Netherlands

References

Beex, G. 1964, Ringwalheuvel te Alphen, prov. Noord-Brabant, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 14, 53-65.

Bourgeois, Q.P.J. 2004, Grafheuvels op de Maashorst: een onderzoek naar de ontwikkeling en de evolutie van een prehistorisch landschap, Leiden, unpublished MA thesis.

Bradley, R. 2002, The past in prehistoric societies, London.

Brokamp, B. 2007, Landweren in Nederland, unpublished MA thesis Utrecht.

De Groot, T. & N.M. Prangsma 2008, De Romeinse weg Heerlen-Xanten ter hoogte van Swalmen (Limburg). De resultaten van het waarderend onderzoek in 1982 en 2006, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 156).

Findhammer, J. 2006, Beschrijvingen Archeologische Monumenten (AMK), Cultuurhistorische Waardenkaart 2005, ’s-Hertogenbosch.

Fokkens, H. & R. Jansen 2004, Het vorstengraf van Oss. Een archeologische speurtocht naar een prehistorisch grafveld, Utrecht.

Fokkens, H., R. Jansen & I. van Wijk (eds) 2009, Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed, Leiden (Archol Rapport 50).

Fontijn, D.R. & R. Jansen in prep., Oss-Zevenbergen. Grafheuvel 7 (preliminary title), Leiden.

Giesen, L. 2010a, Van Biesweerd tot Boeshei; toponiemen in Swalmen en Asselt, http://www.loegiesen.nl/toponiemen/Toponiemen-Swalmen.htm (consulted 01-05-2010).

Giesen, L. 2010b, Tussen Maas en Meerlebroek; toponiemen in Beesel, Reuver en Offenbeek. http://www.loegiesen.nl/toponiemen/Toponiemen-Beesel.htm (consulted 01-05-2010).

Glasbergen, W. 1954, Barrow excavations in the Eight Beatitudes, PhD thesis Groningen (Palaeohistoria 2/3).Grinsell, L. 1991, Barrows in the Anglo-Saxon land charters, Antiquaries Journal 71, 46-63.

Hermans, C.R. 1865, Noordbrabants Oudheden, ’s-Hertogenbosch.

d’Hollosy, M. 2009, Het veldonderzoek van twee skeletten bij Oss-Zevenbergen. In: H. Fokkens et al. (eds), Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed, Leiden (Archol Rapport 50), 201-208.

Jager, S.W. 1985, A prehistoric route and ancient cart-tracks in the municipality of Anloo (Province of Drenthe), Palaeohistoria 27, 185-245.

Jansen, R., K. van der Laan, J.-W. de Kort, I. van Wijk & G. van Eijk (eds) in prep., De Maashorst van ijstijden tot middeleeuwen. Bewoningsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van een bewogen landschap.

Jelgersma, H.C. 1978, Galgebergen en galgevelden in West- en Midden-Nederland, Zutphen (Walburg Pers).

Lanting, J.N. & J.D. van der Waals 1974, Oudheidkundig onderzoek bij Swalmen I, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden 55, 1-111.

Luning, H. & W.A.B. van der Sanden 2010, Galgenbergen, galggaten en radakkers: een tocht langs beladen plaatsen. In: W.A.B. van der Sanden & H. Luning (eds), Over galg en rad: executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2), 83-115.

Luys, W.P.G.C. 1981, Grietjens Gericht, een oude gerechtsplaats van Beesel, Jaarboek Maas- en Swalmdal 1, 108-117.

Luys, W.P.G.C. 1983: De Wolfsgraaf: een middeleeuwse landweer in Beesel-Swalmen, Jaarboek Maas- en Swalmdal 3, 128-141.

Martin, H. 1927, De Galgenberg te Amersfoort, Jaarboekje van Oud-Utrecht 1927, 170-196.

Meurkens, L. 2007, “Ten afschrick ende exempele”. Het gebruik van prehistorische grafheuvels als galgenbergen. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, Leiden, 353-372.

Mol, J.A. 2006, Galgen in laatmiddeleeuws Friesland, De Vrije Fries 86, 95-140.

Reynolds, A. 1997, The definition and ideology of Anglo-Saxon execution sites and cemeteries. In: G. De Boe, & F. Verhaege (eds), Death and burial in medieval Europe (Papers of the Medieval Europe 1997 Conference, Volume 202), Zellik, 33-41.

Reynolds, A. 2002, Burials, boundaries and charters in Anglo-Saxon England: a reassessment. In: S. Lucy & A. Reynolds (eds), Burial in Early Medieval England and Wales, London (Society for Medieval Archaeology Monograph 17), 171-94.

Reynolds, A. 2009a, Anglo-Saxon deviant burial customs, Oxford (Oxford University Press).

Reynolds, A. 2009b, The emergence of Anglo-Saxon judicial practice: the message of the gallows, Aberdeen.

Roymans, N. 1995, The cultural biography of urnfields and the long-term history of a mythical landscape, Archaeological Dialogues 2, 2-38.

Semple, S. 1998, A fear of the past, the place of the prehistoric burial mound in the ideology of middle and later Anglo-Saxon England, World Archaeology 30, 109-126.

Sippel, K. 1980, Die Kenntnis vorgeschichtlicher Hügelgräber im Mittelalter, Germania 58, 137-146.

Ström, F. 1942, On the sacral origin of the Germanic death penalties, Stockholm (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 52).

Spierenburg, P. 1984, The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression, from a preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge.

Stol, T. 1993, Galgeberg, criminaliteitsbestrijding door afschrikking. In: S. Barends et al. (ed.), Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; historische landschapselementen in Nederland, Utrecht, 53.

Ter Schegget, M., 2010, Crimineel gebeente: middeleeuwse begravingen in prehistorische grafheuvels. In: W.A.B. van der Sanden & H. Luning (eds), Over galg en rad: executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2), 117-133.

Thäte, E. 1996, Alte Denkmäler und frühgeschichtliche Bestattungen, Ein sächsisch-angelsächsischer Totenbrauch und seine Kontinuität. Eine vergleichende Studie, Archäologische Informationen 19, 105-116.

Theunissen, E.M. 2001, “The Kwaalburg”, a bronze age barrow near Alphen – new results from old remains. In: W.H. Metz, B.L. van Beek & H. Steegstra (ed.), Patina. Essays presented to Jay Jordan Butler on the occasion of his 80th birthday, Amsterdam, 539-549.

Van Asseldonk, M.M.P. 2002, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832, unpublished MA thesis Tilburg.

Van der Borgh, H.J. 1997, De heksverbrandingen op de galgenberg, http://www.historieroermond.nl/index.htm (consulted 01-05-2010).

Van den Brand, M.P.J. 1982, Lief en leed in en over de oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabants-Limburgse Peelgebied, Venray.

Van Giffen, A.E. 1936, De Galgenberg te Westerbork, Gem. Westerbork, Nieuwe Drentse Volksalmanak 54, 101-103.

Van Giffen, A.E. 1937, Bouwsteenen voor de Brabantsche Oergeschiedenis. Opgravingen in de provincie Noord-Brabant 1935, ’s-Hertogenbosch.

Vanhemelryck, F. 1987, Recht en rechtspraak in de 12de en 13de eeuw. In: R. Bauer. & J. Verbesselt (eds), Brabant in de twaalfde eeuw, een renaissance?, Brussel, 131-167.

Van der Linde, C. 2007, Landweren in verband. Een middeleeuws verdedigingssysteem in het noordoosten van Brabant, circa 1400 n.Chr. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, Leiden, 339-352.

Van der Linde, C. & R. Jansen 2009, Het grafveld Zevenbergen in de historische tijd. In: H. Fokkens, R. Jansen & I. van Wijk (eds) 2009, Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed, Leiden (Archol Rapport 50), 141-154.

Van Lith-Droogleever Fortuijn, A.M., J.G.M. Sanders & G.A.M. Van Synghel 1997, Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch van Adam tot 1523, Den Haag (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 87).

Van der Sanden, W.A.B., 2010, Galgenvelden en galgenbergen: een introductie. In: W.A.B. van der Sanden & H. Luning (eds), Over galg en rad. Executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2), 11-31.

Van der Sanden, W.A.B. & H. Luning (eds) 2010, Over galg en rad. Executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2).

Van der Waals, J.D. 1964, De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland, Nieuwe Drentse Volksalmanak 82, 173-204.

Van Wijk, I.M., H. Fokkens, D. Fontijn, R. de Leeuwe, L. Meurkens, A. van Hilst & C. Vermeeren, 2009, Resultaten van het definitieve onderzoek. In: H. Fokkens, R. Jansen & I. van Wijk (eds) 2009, Het grafveld Oss-Zevenbergen. Een prehistorisch grafveld ontleed, Leiden (Archol Rapport 50), 69-139.

Van Wijk, I.M. & R. Jansen (eds), 2010, Het urnenveld Slabroekse Heide op de Maashorst: een verkennend en waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek, Leiden (Archol Rapport 72).

Verhagen, J.H. 1994, Een urnenveld bij Rijsbergen ontdekt in 1811, Brabants Heem 46, 64-68.

Williams, H. 1997, Ancient landscapes and the dead: the reuse of prehistoric and Roman monuments as early Anglo-Saxon burial sites, Medieval Archaeology 41, 1-31.

Williams, H., 1998, Monuments and the past in early Anglo-Saxon England, World Archaeology 30, 90-108.

Whyte, N. 2003a, The deviant dead in the Norfolk landscape, Landscapes 4(1), 24-39.

Whyte, N. 2003b, The after-life of barrows: prehistoric monuments in the Norfolk landscape, Landscape History 25, 5-16.