References

Wierda, L.S. 1995, Een getijdenboek uit het klooster Thabor, Leeuwarden.