References

Vos, A.D. 2011, Archeologische documentatie met behulp van fotogrammetrie, een experiment, Lelystad (internal report RCE).