References

Van Lith-Droogleever Fortuijn, A.M., J.G.M. Sanders & G.A.M. Van Synghel 1997, Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch van Adam tot 1523, Den Haag (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 87).