References

Van Dillen, J.G. 1929-1974, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam (RGP), Den Haag.Van Os, B. 2011, Kwikhoudend materiaal uit het Molengat wrak, Amersfoort (internal report RCE).