Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2 (November 2009)Sebastiaan Ostkamp: The world upside down. Secular badges and the iconography of the Late Medieval Period: ordinary pins with multiple meanings

References

Bax, D. 1949, Ontcijfering van Jeroen Bosch, Den Haag.

Bax, D. 1956, Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheiddrieluik van Jeroen Bosch, Amsterdam, (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde’, nieuwe reeks, deel LXIII, no. 2).

Bedaux, J.B. 1995, Profane en sacrale amuletten. In: A.M. Koldeweij & A. Willemse (eds), Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam, 26-35.

Filedt Kok, J.P. 1985, ’s Levens Felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester ca. 1470-1500, Amsterdam.

Husband, T.B. 1995, The luminous image. Painted glass roundels in the Lowlands, 1480-1560, New York.

Jones, M. 2000, The Late-Medieval Dutch pelgrim badges. In: T. Hyman & R. Malbert, ‘Carnivalesque’, London, 98-101.

Koldeweij, A.M. & A. Willemse (eds) 1995, Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam.

Marijnissen, R.H. & P. Ruyffelaere 1987, Hiëronymus Bosch. Het volledig oeuvre, Haarlem.

Martens, M.P.J. 1992, Lodewijk van Gruuthuse. Mecanas en Europees Diplomaat ca. 1427-1492, Brugge.

Neu-Kock, R. 1988, Heilige & Gaukler. Kölner Statuetten aus Pfeifenton, (Kölner Museums-Bulletin. Sonderheft 1/1988), Köln.

Neu-Kock, R. 1992, Pfeifentonfiguren – eine volkstümliche Kustgattung aus dem Spätmittelalter, (Beitrage zur Keramik 4).

Neu-Kock, R. 1993, Eine ‘Bilderbäcker’ - Werkstatt des Spätmittelalters an der Goldgasse in Köln, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 21, 3-66.

Nijhof, E. & H.L. Janssen 2000, Tekens voor heiligen. Symbolen voor de heilige Catharina, Barbara en Agatha in ‘s-Hertogenbosch in de eerste helft van de zestiende eeuw. In: D. Kicken, A.M. Koldeweij & J.R. ter Molen (eds), Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen. (Rotterdam papers 11), Rotterdam, 257-281.

Ostkamp, S. 2004, Profane Insignien und die Bildsprache des Spätmittelalters: die Welt Christlicher Normen und Werte steht Kopf. Einfache Anstecknadeln mit mehreren Bedeutungsschichten, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 59, Amsterdam, 155-190.

Pleij, H. 1979, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, Amsterdam.

Pleij, H. 1988, De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen, Amsterdam.

Pleij, H. 1991, Sprekend over de Middeleeuwen, Utrecht/Amsterdam.

Pleij, H. 1992, Van vastenavond tot carnaval. In: Vastenavond – carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld’, Den Bosch/Zwolle, 10-14.

Pleij, H. 1994, Een sneeuwpop op Golgotha? Alledaagse verpakkingen van het Eeuwige Leven in de middeleeuwen, Vitrine 7-1, 36-38.

Pleij, H. 1997, Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Amsterdam.

Ramakers, B.A.M. 1996, Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam.

Randall, L.M.C. 1966, Images in the margins of Gothic manuscripts, (California studies in the history of art), Berkeley/Los Angeles.

Rooijakkers, G. & T. Romme (eds), 1989, Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag, (Volkskundig Bulletin 15-3, Oktober 1989).

Spierenburg, P. 1988, De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa, Hilversum.

Steppe, J.K. 1973, Wereld van vroomheid en satre. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen, Antwerpen.

Unterkicher, F. 1974, Getijdenboek voor Maria van Bourgondië, Utrecht/Antwerpen.

Van Beuningen, H.J.E. & A.M. Koldeweij, 1993, Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, (Rotterdam papers 8), Rotterdam.

Van Beuningen, H.J.E., A.M. Koldeweij & D. Kicken, 2001, Heilig en profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, (Rotterdam papers 12), Rotterdam.

Van Gangelen, H. & S. Ostkamp, 2001, Parallels between Hieronymus Bosch’s imagery and decorated material culture from the period between circa 1450 and 1525. In: J. Koldeweij, B. Vermet & B. van Kooij (eds), Hieronymus Bosch. New insights into his life and work, Rotterdam, 153-169.

Wierda, L.S. 1995, Een getijdenboek uit het klooster Thabor, Leeuwarden.

Winkelman, J.H. 1999, Laatmiddeleeuwse erotica in woord en beeld. Over de literaire achtergronden van enkele profane insignes, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 50, Amsterdam, 167-179.

Winkelman, J.H. 2002a, Naturalia et Pudenta. Erotische insignes uit de late middeleeuwen en hun literaire achtergronden, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 55, Amsterdam, 223-238.

Winkelman, J.H. 2002b, Laat-middeleeuwse 'lachcultuur' en profane insignes uit de Nederlanden. In: D.P. Hallewas, G.H. Scheepstra en P.J. Woltering (eds), Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Aangeboden aan Herbert Sarfatij bij zijn 65e verjaardag, Hilversum/Amersfoort, 339-352.

Winkelman, J.H. 2004, Des Müllers Lust. Spätmittelniederländische Müllersinsignien in ihrem literaturhistorischen Kontext, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 59, Amsterdam, 265-283.

Winkelman, J.H. & G. Wolf (eds), 2004, Erotik, aus dem Dreck gezogen, (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band 59), Amsterdam.