References

Uytterschaut, H.T. 1990d, Het haar, In: Van der Sanden (ed.), 136-140.