References

Luning, H. & W.A.B. van der Sanden 2010, Galgenbergen, galggaten en radakkers: een tocht langs beladen plaatsen. In: W.A.B. van der Sanden & H. Luning (eds), Over galg en rad: executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2), 83-115.