References

Chorus, J. 2007, Romeinse forten in de Rijndelta. Over stammetjes en staanders. In: M. Bergmans, T. Derks, R. Doreleijers, K. van der Veer & S. Willemsen (eds), Vijfde symposium voor Onderzoek door Jonge Acheologen, 16 maart 2007, Groningen, Amsterdam, 7-16.