References

Nieuwenhuis, A.W. 1908, De menschenresten uit den praehistorischen grafbouw bij Nierssen, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden II, 18-25.