References

De Grooth, M.E.Th. & P. Van der Velde, 2005, Kolonisten op de löss? Vroeg-Neolithicum A: de bandkeramische cultuur. In: Louwe Kooijmans et al. (red.), 219-241.