References

Niekus, M.J.L.Th. 2002, Resultaten. In: M.J.L.Th. Niekus & M.A. Huisman, Een huisterpje uit de Romeinse Tijd in het veen-kleigebied. Een archeologische opgraving in het tracé van de Stadsrondweg Oost te Sneek, gemeente Sneek (Fr.), Groningen (ARC-publicaties 53),15-24.