References

Prummel, W. 2008, Dieren op de wierde Englum. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied (Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 91, 116-159.