References

Vanhemelryck, F. 1987, Recht en rechtspraak in de 12de en 13de eeuw. In: R. Bauer. & J. Verbesselt (eds), Brabant in de twaalfde eeuw, een renaissance?, Brussel, 131-167.