References

Wielockx, A. 1986, Bronzen bijlen uit de brons- en vroege ijzertijd in de Maasvallei. Verhandelingen tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de Oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.