References

Van Haasteren, M. 2011, De levenscyclus van een waterput. Een onderzoek naar functionele en rituele gebruiken rond waterputten in nederzettingen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd in Nederland (unpublished Master thesis VU University), Amsterdam.