References

Van Putten, M.J. & A. ter Wal 2006, Tilburg Surfplas-Zuid, definitief archeologisch onderzoek, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport 05.209).