References

Blok, K. 2010, Het Biddinghuizer Colfschip, een aanzet tot reconstructie, BA thesis Groningen.