References

De Vries, L.S. 2004, Luilekkerland aan de kust. De faunaresten van de neolithische nederzetting bij Rijswijk-Ypenburg, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 106).