References

Reinders, R., H. van Veen, K. Vlierman & P.B. Zwiers 1986, Het wrak van een 16e-eeuws vissersschip in Flevoland, Lelystad (Flevobericht 140).