References

Hazenberg, T. 2000, Leiden-Roomburg 1995 – 1997: Archeologisch onderzoek naar het kanaal van Corbulo en de vicus van het castellum Matilo, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 77).