References

Meurkens, L. 2007, “Ten afschrick ende exempele”. Het gebruik van prehistorische grafheuvels als galgenbergen. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, Leiden, 353-372.