References

Van der Meij, L. & W.F. Reigersman-Van Lidth de Jeude 2009, Aardewerk. In: E. Eimermann, Cananefaatse boeren aan de noordelijke oeverwal van de Gantel. Een archeologische opgraving aan de Juliahof te Wateringen, gemeente Westland, Amersfoort (ADC-rapport 822), 97-115.