References

Koldeweij, A.M. & A. Willemse (eds) 1995, Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, Amsterdam.