References

Holwerda, J.H. 1908, Tumuli bij Nierssen, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden II, 1-17.