References

Van der Kamp, J. (ed.) 2007, Vroege Wacht. LR31 Zandweg: Archeologisch onderzoek van twee eerste eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn, Utrecht (Basisrapportage archeologie Gemeente Utrecht 16).