References

Kuijper, W.J. 2007, Mollusken, andere dieren en plantenresten in een 13e eeuwse kuilvulling. In: W.B. Waldus, Bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd op twee kwelderwallen in het tracé van de N31 Zurich-Harlingen, Amersfoort (ADC rapport 994), 41-43.