References

Dekker, C. 1983, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie, Zutphen (Stichting Historische Reeks 9).