References

Louwe Kooijmans L.P. & E. Smits 2001, Menselijke skeletresten. In: L.P. Louwe Kooijmans (ed), Hardinxveld-Giessendam, De Bruin. Een jachtkamp uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur, 5500-4450 v. Chr., Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88), 479-498.