References

Van Renswoude, J. & W. Roessingh 2009, Catalogus nederzettingsstructuren. In: J. Van Renswoude & J. Van Kerckhove, Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35/2), 477-615.