References

Knol, E. 1988, Magische voorwerpen in vroeg-middeleeuwse graven in Friesland. In: M. Bierma, A.T. Clason, E.Kramer & G.J. de Langen (eds), Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied, Groningen (Wolters-Noordhoff/Forsten), 117-128.