References

Henderikx, P.A. 1987, De beneden-delta van Rijn en Maas, landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca 1000, Hilversum.