References

Kolen, J. 2005, De Biografie van het landschap. drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed, Dissertatie Vrije Universiteit, Amsterdam.