References

Verlinde, A.D., 1974, A Mesolithic settlement with cremation at Dalfsen, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 24, 113-117.