References

Van Giffen, A.E. 1928, Mededeeling omtrent de systematische onderzoekingen, verricht in de jaren 1926 en 1927, ten behoeve van de terpenvereeniging, in Friesland en Groningen. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 11-12, 30-44.