References

Van der Graaf, K. 1987, Inventarisatie en interpretatie van vondsten uit de eerste fase van het vroeg-neolithicum ten noorden van de Nederlandse lössgebieden, unpublished MA thesis, Leiden.