References

Muller Fzn, S. 1895, Verslag over de opgravingen van Romeinsche oudheden te Vechten, gedaan op kosten van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de jaren 1892-1894. In: Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het PUG gehouden den 25 juni 1895, Utrecht, 122-169. [Also published as a stand alone booklet with pagination of its own: 1-48].