References

Van der Roest, J. 1988, Die römischen Fibeln von ‘De Horden’, Fibeln aus einer Zivilsiedlung am niedergermanischen Limes, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 142-202.