References

NN 1930, De oudste geschiedenis van Nederland in het Rijksmuseum van Oudheden, gids voor de Nederlandsche afdeling, 2e druk, ’s-Gravenhage, 1930, 17-18.