References

Stikker, N.G. 1991, Runderhuiden uit zee. In: R. Reinders & R. Oosting (eds), Scheepsarcheologie: prioriteiten en lopend onderzoek. Inleidingen gehouden tijdens de Glavimans symposia in 1986 en 1988 (Flevobericht 322), 133-137.