Journal of Archaeology in the Low Countries 2-1 (May 2010)W.A. van Es; W.J.H. Verwers: Early Medieval settlements along the Rhine: precursors and contemporaries of Dorestad

References

Aarts, J.G. 2000, Coins or money? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 B.C.-A.D. 450, PhD thesis VU University Amsterdam.

Bakker, A.M. 1997, Laat-Romeins en Merovingisch draaischijfaardewerk van De Geer in Wijk bij Duurstede, unpublished MA thesis, VU University Amsterdam.

Bartels, M. 2006, De Deventer wal tegen de Vikingen: archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse wal en stadsmuren (850-1900) en een vergelijking met andere vroegmiddeleeuwse omwalde nederzettingen, Deventer (Rapportages Archeologie Deventer 18).

Bloemers, J.H.F. 1978, Rijswijk (Z.H.), ‘De Bult.’ Eine Siedlung der Cananefaten, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 8).

Bloemers, J.H.F. & H. Sarfatij 1976, A Roman settlement at De Woerd, Valkenburg (South Holland), Report I: The potters’ stamps, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 23, 133-161.

Botman, A. 1994, De Domburgfibula, een Fries type?, unpublished MA thesis, VU University Amsterdam).

Brandenburgh, C.R. & W.A.M. Hessing 2005, Matilo – Rodenburg – Roomburg. De Roomburgerpolder: van Romeins castellum tot moderne woonwijk, Leiden.

Bult, E.J. & D.P. Hallewas 1987, Graven bij Valkenburg II, het archeologisch onderzoek in 1986, Delft.

Bult, E.J. & D.P. Hallewas 1990, Archaeological evidence for the early-medieval settlement around the Meuse and Rhine deltas up to ca AD 1000. In: J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga (eds), Medieval archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena, Assen/Maastricht, 71-90.

Bult E.J., J. van Doesburg & D.P. Hallewas 1990, De opgravingscampagne in de Vroeg- Middeleeuwse nederzetting op de Woerd bij Valkenburg (Z.H.) in 1987 en 1988. In: E.J. Bult & D.P. Hallewas Graven bij Valkenburg III, het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988, Delft, 147-66.

De Jonge, W. 2006, Niet zo maar een aardewerk pot. In: W. de Jonge, J. Bazelmans & D. de Jager (eds), Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument, Utrecht, 180-183.

De Jonge, W., J. Bazelmans & D. de Jager (eds) 2006, Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument, Utrecht.

Dekker, C. 1983, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie, Zutphen (Stichting Historische Reeks 9).

De Paepe, P. & L. van Impe 1991, Historical context and provenancing of Late Roman handmade pottery from Belgium, the Netherlands and Germany, Archeologie in Vlaanderen 1, 145-180.

Dijkstra, J. & J.A.W. Nicolay (eds) 2008, Een terp op de schop. Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden, Amersfoort/Groningen (ADC monografie 3).

Dijkstra, M.F.P. 2008, Aardewerk uit de vroege middeleeuwen. In: H. van der Velde (ed.), Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort, 269-293 (ADC monografie/ADC Rapport 1456).

Doesburg, J. van 1994, De begraven hofstad op De Geer bij Wijk bij Duurstede. In: W.A. van Es & W.A.M. Hessing (eds)Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort, 195-203.

Gerrets, D. & J. de Koning 1999, Settlement development on the Wijnaldum-Tjitsma terp. In: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning The excavations at Wijnaldum, Rotterdam/Brookfield (Reports on Friesland in Roman and Medieval times1), 73-123.

Grinsven, P.F.A. van & M.F.P. Dijkstra 2005, De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de Lagewaarder Polder , Leiden.

Halbertsma, H. 2000, Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang, Utrecht.

Hamburg, T. & M. Hemminga 2007, Vroegmiddeleeuwse handel aan de Rijnmonding 550-750 n.Chr. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, 293-308.

Heeren, S. 2009, Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel Passewaaij, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36).

Hemminga, M. & T. Hamburg 2006, Een Merovingische nederzetting op de oever van de oude Rijn, Leiden (Archol-report 69).

Henderikx, P.A. 1987, De beneden-delta van Rijn en Maas, landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca 1000, Hilversum.

Hessing, W.A.M. 1989, Wijk bij Duurstede ‘De Horden’: Besiedlung und Bestattungen aus der frühen Eisenzeit, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39, 297-343.

Hessing, W.A.M. 1991, Bewoningssporen uit de midden-bronstijd en de vroege ijzertijd op ‘‘De Horden’ te Wijk bij Duurstede. In: H. Fokkens & N. Roymans (eds), Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 13), 1-52.

Hessing, W.A.M. 1999, Building programmes for the Lower Rhine limes. The impact of the visits of Trajan and Hadrian to the Lower Rhine. In: H. Sarfatij, W.J.H. Verwers & P.J. Woltering (eds), In discussion with the past. Archaeological studies presented to W.A. van Es, Zwolle/Amersfoort, 149-156.

Hessing, W.A.M. & R. Steenbeek 1990, Landscape and habitation history of ‘De Horden’ at Wijk bij Duurstede, an overview, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 40, 9-28.

Hulst, R.S. & W.A. van Es 2007, Wageningen, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Berlin/New York, Band 35, 594-595.

Knol, E. 2008, Metaal uit de vroege middeleeuwen in Katwijk-Zanderij. In: H. van der Velde (ed.), Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC monografie/ADC Rapport 1456), 295-310.

Lebecq, S. 1983, Marchands et navigateurs frisons du Haut Moyen Age, Corpus des sources écrites vol. 2, 409-410.

Linnemeyer, N. 1995, Een ijzertijdnederzetting op De Geer, Wijk bij Duurstede (unpublished MA thesis, VU University Amsterdam).

Rogge, M. & A. van Doorselaer 1990, Handgevormd aarden vaatwerk uit de Laat-Romeinse en de Volksverhuizingstijd in Scheldevallei en kustgebied, Westvlaamse Archaeologica 6, 13-17.

Sarfatij, H. 1977, Die Frühgeschichte von Rijnsburg (8.-12. Jahrhundert), ein historisch-archäologischer Bericht. In: B.L. van Beek, R.W. Brandt & W. Groenman-van Waateringe (eds), Ex Horreo, 290-302.

Stein, F. 1967, Adelsgräber des achten Jahrhunderts in Deutschland, Berlin.

Steures, D.C. 2009: Aardewerk, continuïteit en oriëntatie in laat-Romeins Nijmegen, Westerheem 58, 194-207.

Stolte, B.H. 1963, De Nederlandse plaatsnamen uit de Romeinse tijd, Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 2-4, 83-100.Taayke, E. 2002, Handmade pottery from a Roman period settlement at Wijk bij Duurstede-De Horden, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45, 189-218.

Uslar, R. von 1938, Westgermanische Bodenfunde der ersten bis dritten Jahrhunderts nach Christus aus Mittel- und Westdeutschland (Germanische Denkmäler der Frühzeit 3), Berlin.

Van der Linden, H. 1998, Het ontstaan van de dorpen in de Rijnstreek. In: P. Leeflang et al. (eds), In de Rijnvaart der volkeren. Lezingen uitgesproken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Vereniging Alphen aan de Rijn, Alphen aan de Rijn, 21-53.

Van der Roest, J. 1988, Die römischen Fibeln von ‘De Horden’, Fibeln aus einer Zivilsiedlung am niedergermanischen Limes, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 142-202.

Van der Velde, H. (ed.) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC monografie/ADC Rapport 1456).

Van Es, W.A. 1964, Het rijengrafveld van Wageningen, Palaeohistoria 10, 185-316.

Van Es, W.A. 1967, Wijster, a native village beyond the imperial frontier 150/425 A.D., PhD thesis Groningen.

Van Es, W.A. 1973, Early medieval settlements, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 23, 281-287.

Van Es, W.A. 1984, Romeinse helmen uit de Rijn bij Rijswijk. In: A.O. Kouwenhoven, G.A. de Bruijne & G.A. Hoekveld (eds), Geplaatst in de tijd, liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga, 255-291.

Van Es, W.A. 1990, Dorestad centred. In: J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga (eds), Medieval archaeology in the Netherlands. Studies presented to H.H. van Regteren Altena, Assen/Maastricht, 151-182.

Van Es, W.A. 1991, Van Maastricht naar Rhenen, een wandeling in de laat-Romeinse tijd, 13e Kroonvoordracht.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1980, Excavations at Dorestad 1. Hoogstraat I, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 9).

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1985, Karolingisch draaischijfaardewerk uit Deventer. In: V.T. van Vilsteren & D.J. de Vries (eds), Van beek en land en mensenhand, Feestbundel voor R. van Beek, Utrecht, 22-40 (ROB-overdrukken 243).

Van Es, W.A., M. Miedema & S.L. Wynia 1985, Eine Siedlung der römischen Kaiserzeit in Bennekom, Provinz Gelderland, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 35, 533-652.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1987, Dorestad: l’archéologie d’un port médiéval, La Recherche 18, no. 186, mars 1987, (ROB-overdrukken 281), 284-301.

Van Es, W.A. & W.A.M. Hessing (eds) 1994, Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1994, Handel in Karolingische potten. In: W.A. van Es & W.A.M. Hessing (eds) Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort, 184-188.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 1995, House plans from Dorestad, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 41, 173-186.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 2000, De voorgeschiedenis van Wijk bij Duurstede. In: M.A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer & G.W.J. van Omme (eds), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad, ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum, 25-40.

Van Es, W.A. & A. Wagner 2000, Vijfde eeuw op de Donderberg. Begraven in Rhenen tussen Romeinen en Franken. In: D. Kicken, A.M. Koldeweij & J.R. ter Molen (eds), Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen, Rotterdam (Rotterdam Papers 11), 116-141.

Van Es, W.A. & E. Taayke 2001, Shorthouse Wijster BIIa: the smith’s secret. In: M. Lodewijckx (ed.) Belgian archaeology in a European setting II.Album Amicorum Josef Mertens, Leuven (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 13), 253-268.

Van Es, W.A. & W.J.H. Verwers 2009, Excavations at Dorestad 3. Hoogstraat 0, II-IV, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 16).

Van Lith de Jeude, W.F. 1993, Traiectum na 270. Een studie naar laat-Romeinse bewoning van het castellum Utrecht, unpublished MA thesis, University of Amsterdam.

Verkerk, C.L. 1992, Het tolsysteem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot in de 11e eeuw. In: A. Carmiggelt (ed.) A contribution to Medieval archaeology. Teksten van lezingen gehouden tijdens het symposium ‘Handel, handelsplaatsen en handelswaar vanaf de Vroege Middeleeuwen in de Lage Landen’, te Rotterdam van 2-3 november 1990, Rotterdam (Rotterdam Papers 7), 34-49.

Vermeulen, F. 1992, Céramique non-tournée du Haut et du Bas-Empire en Flandre sablonneuse (Belgique), S.F.E.C.A.G., actes du Congrès de Tournai.

Verwers, W.J.H. 1975, Roman period settlement traces and cemetery at Wijk bij Duurstede, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 25, 93-132.

Verwers, W.J.H. 1998-99, North Brabant in Roman and early medieval times V: habitation history, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 43, 199-359.

Verwers, W.J.H. & A. Botman 1999, Absolute dating of early medieval wells in Wijk bij Duurstede. In: H. Sarfatij, W.J.H. Verwers & P.J. Woltering (eds), In discussion with the past., Archaeological studies presented to W.A. van Es, Zwolle/Amersfoort, 243-251.

Verwers, W.J.H. & W.J. van Tent in prep., Het Merovingisch grafveld van Elst (gem. Rhenen) (Nederlandse Archeologische Rapporten).

Vos, W.K. 2009, Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 35).

Waasdorp, J.A. & E. Eimermann 2008, Solleveld, een opgraving naar een Merovingisch grafveld aan de rand van Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 10).

Wagner, A. 1994, 17 Rijke mannengraven in Rhenen. In: W.A.van Es & W.A.M. Hessing (eds) Romeinen. Friezen en Franken in het hart van Nederland. Van Traiectum naar Dorestad 50 v.C.- 900 n.C., Utrecht/Amersfoort, 180-183.

Waterbolk, H.T. 2009, Getimmerd verleden. Sporen van voor- en vroeghistorische houtbouw op de zand- en kleigronden tussen Eems en IJssel, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10).

Willems, W.J.H. 1986, Romans and Batavians. A regional study in the Dutch Eastern river area, Amersfoort.

Willems, W.J.H. & H. van Enckevoort 2009, VLPIA NOVIOMAGVS. Roman Nijmegen. The Batavian capital at the imperial frontier, Portsmouth.

Ypey, J. 1973, Das fränkische Gräberfeld zu Rhenen, Prov. Utrecht, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 23, 289-312.