Noten

2. The Dienst Specialistische Recherche Toepassingen of the Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).