References

Brinkman, C.L. 2005, Geschiedkundige atlas van Nederland in zestien kaarten, Zwolle.