References

Buisman, J. 2000, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4: 1575-1675, Franeker.