References

Modderman, P.J.R. 1988, The Linear Pottery Culture: diversity in uniformity, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-140.