References

Brounen, F.T.S. & H. Peeters 2009, Halffabrikaten van vroeg-neolithische dissels: enkele ‘nieuwe’ vondsten uit het Limburgse dekzandgebied, de lösszone en het Maasdal, Archeologie 13, 5-16.