References

Rooijakkers, G. & T. Romme (eds), 1989, Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag, (Volkskundig Bulletin 15-3, Oktober 1989).