References

Louwe Kooijmans, L.P. (ed.) 2001a, Hardinxveld-Giessendam, Polderweg. Een jachtkamp uit het Laat-Mesolithicum, 5500-5000 v. Chr., Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 83).